DEMAS – Asociace pro podporu demokracie a lidských práv

V roce 2008 vznikla nezávislá platforma DEMAS, ve které se sdružilo 11 českých nevládních organizací dlouhodobě se věnujících podpoře demokratizace, lidských práv a občanské společnosti v ČR i v zahraničí.


Registrace do Festivalu demokracie zahájena

Oznamujeme zahájení registrace projektů do letošního Festivalu demokracie – doprovodného programu výroční mezinárodní konference Forum 2000.

Bojí se Francie reality?

Moderovaný diskusní večer se uskuteční ve čtvrtek 22. června 2017 od 19.00 hodin v Maiselově synagoze, Maiselova 10, Praha 1.