DEMAS – Asociace pro podporu demokracie a lidských práv

V roce 2008 vznikla nezávislá platforma DEMAS, ve které se sdružilo 11 českých nevládních organizací dlouhodobě se věnujících podpoře demokratizace, lidských práv a občanské společnosti v ČR i v zahraničí.


CEELI Institute Events Manager – VACANCY ANNOUNCEMENT

The CEELI Institute is seeking an Events Manager to provide assistance with all aspects of the implementation and organization of programs designed to promote rule of law through professional trainings; programs are delivered both in Prague and at offsite locations for an international audience.

Save the date: NGO market 2020

20. NGO market se bude v roce 2020 konat 22. dubna. Registrace vystavovatelů začíná 1. února 2020.

Občanské Bělorusko v roce 2019: Stručná bilance

Rok 2019 rozhodně nepotvrdil mylně vžitou představu, že Bělorusko je zamrzlé v bezčasí poslední evropské diktatury. Naopak – rok 2019 nabídl více než bohatou mozaiku událostí a posunů. V textu najdete nejdůležitější – a vzájemně propojené – příběhy z loňského Běloruska: Dohry z roku 2018: Zolatava a REP | Brest už holuby nekrmí | Kurapatské tančení na kostech | Evropské hry: 265 milionů dolarů | Parlamentní volby: podvody a NEXTA a další shrnující zprávy z roku 2019.

Novinky z CDK

Vychází kompletní vydání díla Rio Preisnera Kritika Totalitarismu.

Bulletin Arcidiecézní charity Praha – leden 2020

Tříkrálová sbírka slaví 20. narozeniny
| Česká nemocnice v Ugandě: Úctu zdravotníkům tu projevují pokleknutím | Jak jsme díky vám pomáhali v Indii rodinám postiženým povodněmi | V Zambii jsme dali vzdělání šesti stovkám dospělých | Pan Josef změnil Ibrahimovi z Ugandy život | Adoptovaná Faith dnes podporuje pět dalších dětí ve vzdělání a další články ze zahraničí i domova.