ČvT: Co je nového?

Obsah: Index odpovědného úvěrování, deník terénní pracovnice, dopady covidové krize, násilí na ženách, předškolní kluby, studentské volby, volné pracovní pozice, nový podcast

FORUM 2000: November Bulletin

Content: Ukrainian Refugees in Central and Eastern Europe, Velvet revolution, the dangerous consequences of silence, Qatar and Sportwashing, The Politics of Enemies, legal obstacles of Iran’s protesters

TI: Listopadový zpravodaj

Obsah: Zákon o ochraně oznamovatelů,„zahraniční agenti“ v Rusku, Národní sportovní agentura, prezidentská kampan, rozsudek Soudního dvora EU v otázce skutečných vlastníků