DEMAS – Asociace pro podporu demokracie a lidských práv

V roce 2008 vznikla nezávislá platforma DEMAS, ve které se sdružilo 11 českých nevládních organizací dlouhodobě se věnujících podpoře demokratizace, lidských práv a občanské společnosti v ČR i v zahraničí.


New at Transitions Online

The Rediscovery of Gerta Schnirch | Around the Bloc – 14-15 October | Serbian Government First Flaunts, Then Denies Selling Weapons to Both Armenia and Azerbaijan | The Forbidden Fruits of Huawei | Pre-register for the virtual 2020 Prague Media Point!

Nový bulletin Arcidiecézní charity Praha

Školy v Ugandě kvůli pandemii nefungují. „Adoptované“ děti se učí dál díky vaší pomoci | Za pět let využilo programu Přesídlení přes 1 600 krajanů | 153 indických „adoptovaných“ studentů dokončilo vysokoškolská studia | Žáci v Zambii se vrátili do škol | Pomáhejte nám pomáhat v době koronaviru v zahraničí.

Nový bulletin Centra pro lidská práva – nového člena DEMAS

V novém bulletinu se dočtete o aktuálním jednání lidskoprávních smluvních orgánů v Ženevě, trestní spravedlnosti ve věci války prezidenta Duterteho na Filipínách, prezidentských volbách v Bělorusku, o situaci v českých věznicích v době covid-19 či rozhodnutí Soudního dvora EU k volném pohybu a pobytu.